Εξέταση στήθους

Εκμάθηση αυτοεξέτασης - ενημέρωση - αξιολόγηση αντίστοιχων εξετάσεων.

Ψηλάφηση μαστών. Εκμάθηση των γυναικών του ενδεικνυόμενου τρόπου αυτοεξέτασης καθώς και αποφυγής παραγόντων κινδύνου για καρκίνο μαστού. Αξιολόγηση μαστογραφίας - υπερήχων μαστών - εντοπιστικής μαστογραφίας - μαγνητικής μαστών. Αντιμετώπιση ινοκυστικής μαστοπάθειας, μασταλγιών.

Τεχνικές & Θεραπείες

Παρεχόμενες υπηρεσίες