Ανώδυνη γυναικολογική εξέταση

Η πλέον φιλική γυναικολογική εξέταση.

Η γυναικολογική εξέταση πραγματοποιείται υπό την πλήρη επίγνωση της ιατρού σχετικά με τα συναισθήματα που δημιουργούνται εκείνες τις στιγμές, όντας και η ίδια γυναίκα, τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν είτε λόγω οργανικών παραγόντων (πχ. λοχεία, εμμηνόπαυση) είτε λόγω ψυχολογικών θεμάτων. Για τον λόγο αυτό έχει λάβει χώρα ειδική επιλογή ιατρικών αναλώσιμων καθώς και ειδικοί χειρισμοί καθιστούν τη λήψη test pap - thin prep και aptima πολύ καλά ανεκτά.

Τεχνικές & Θεραπείες

Παρεχόμενες υπηρεσίες