Εξειδικευμένη πλαστική ραφή τομής

Η συρραφή της τομής σε περίπτωση καισαρικής ή εάν παραστεί ανάγκη περινεοτομής σε φυσιολογικό τοκετό, πραγματοποιείται με ειδικά ράμματα και σε συνδυασμό με την κατάλληλη τεχνική ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν αισθητικά αποτέλεσμα.