Ειδική μετεγχειρητική αγωγή προς αποφυγή δύσμορφων ουλών

Εφαρμογή θεραπείας με εξειδικευμένα σκευάσματα ακολουθεί λίγες μέρες μετά την καισαρική τομή.