Δίδυμος κύηση

Η δίδυμος κύηση χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου, δεδομένου ότι η περιγεννητική θνησιμότητα είναι δεκαπλάσια σε σχέση με τις μονήρεις κυήσεις. Η συχνότητά της αυξάνει συνεχώς λόγω των ολοένα αυξανόμενων μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Όταν ένα ωάριο γονιμοποιείται από ένα σπερματοζωάριο και πριν από την εμφύτευσή του, τα εμβρυϊκά κύτταρα διαχωρίζονται και αναπτύσσονται ανεξάρτητα, ώστε να δημιουργούνται δύο έμβρυα με πανομοιότυπο γενετικό υλικό, τότε έχουμε τους μονωογενείς διδύμους. Όταν δύο ωάρια γονιμοποιούνται από δύο ξεχωριστά σπερματοζωάρια και προκύπτουν δύο έμβρυα, τα οποία έχουν διαφορετικό γενετικό υλικό, τότε έχουμε τους διωγενείς διδύμους. Αυτού του είδους τα νεογνά μπορεί να είναι και διαφορετικού φύλου.
Η ανεύρεση υψηλών επιπέδων β-χοριακής γοναδοτροπίνης στον ορό της μητέρας συνηγορεί υπέρ της παρουσίας δίδυμης κύησης. Η κύρια όμως μέθοδος διάγνωσης είναι οι υπέρηχοι με τους οποίους μπορούμε να καθορίσουμε και το είδος της διδυμίας.


Η δίδυμη κύηση μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπλοκές στη μητέρα όπως: 
• Αναιμία
• Υπερτασική νόσο (2-5 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος προεκλαμψίας)
• Υδράμνιο
• Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος
• Πρόωρη αποκόλληση πλακούντα (ιδιαίτερα αν συνυπάρχει και προεκλαμψία)
• Πρόωρος τοκετός (7-10 φορές συχνότερα)
• Αιμορραγία στον τοκετό

 

 

Δυνατόν να παρουσιασθούν σημαντικές επιπλοκές και στα έμβρυα όπως:
- Συγγενείς ανωμαλίες (συνένωση των διδύμων, σιαμαία)
- Ασυμμετρία εμβρύων (η επιπλοκή αυτή αφορά τη διαφορά βάρους μεταξύ των δύο εμβρύων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%)
- Εξαφάνιση εμβρύου. Οι μισές από τις δίδυμες κυήσεις που διαγιγνώσκονται υπερηχογραφικά τις πρώτες εβδομάδες, μετατρέπονται σε μονήρεις λόγω υποστροφής και εξαφάνισης του ενός σάκου με το περιεχόμενό του.
- Θάνατος εμβρύου. Ο θάνατος του ενός εμβρύου στις δίδυμες κυήσεις παρουσιάζεται σε ποσοστό που κυμαίνεται από 1-6%.

 

 

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις δίδυμες κυήσεις, εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωσή τους, γι’ αυτό και απαιτείται πιο συχνή παρακολούθηση από το μαιευτήρα και διενέργεια πιο πολλών υπερηχογραφημάτων.
Ο τοκετός των διδύμων πραγματοποιείται με καισαρική τομή σε μεγάλο ποσοστό. Το υψηλό αυτό ποσοστό της καισαρικής τομής οφείλεται στους σημαντικούς κινδύνους που εκτίθενται τα έμβρυα, όπως είναι η πρόκληση τραυματισμού και ασφυξίας στην προσπάθεια να γεννηθούν από την κολπική οδό.
Οι πρώτες ώρες μετά τον τοκετό των διδύμων είναι εξίσου σημαντικές και επιβάλλεται η προσεκτική παρακολούθηση της μητέρας, η οποία μπορεί να παρουσιάσει μεγάλη αιμορραγία, λόγω ατονίας της μήτρας, που είναι αποτέλεσμα της υπερδιάτασής της.