Χλαμύδια,Μυκόπλασμα και Ουρεόπλασμα

Χλαμύδια, μυκόπλασμα και ουρεόπλασμα είναι ικανά, μόνα τους ή σε συνδυασμούς, να προκαλέσουν κολπίτιδες. Οι κολπίτιδες αυτές δεν έχουν ειδική συμπτωματολογία και η ανεύρεση του μικροβιακού αιτίου γίνεται πολλές φορές κατά την πλήρη έρευνα και για άλλους λόγους π.χ. υπογονιμότητα ή αποβολές.


Η θεραπεία είναι ειδική ανάλογα με το αίτιο, χορηγώντας τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση αντιβιωτικά