Εμβόλια HPV

Τα τελευταία 15 χρόνια έχει αποδειχτεί ότι η λοίμωξη με ορισμένους τύπους του ιού HPV, όπως οι 16 και 18, αποτελεί προϋπόθεση για την εκδήλωση καρκίνου τραχήλου μήτρας. Ο καρκίνος αυτός αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου γυναικών από καρκίνο σε παγκόσμια κλίμακα και τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου σε νέες γυναίκες στο δυτικό κόσμο.


Η HPV λοίμωξη δεν συνοδεύεται από φλεγμονή και δεν υπάρχει εμφανές «σήμα κινδύνου», το οποίο να προειδοποιεί για την παρουσία του ιού. Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να προκαλέσει εμμένουσα χρόνια λοίμωξη, απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη πιθανότητας ανάπτυξης κακοήθειας.
Τα εμβόλια που έχουν παρασκευαστεί μέχρι σήμερα είναι προφυλακτικά και όχι θεραπευτικά, αφορούν δηλαδή γυναίκες που δεν έχουν ακόμη μολυνθεί από τους τύπους του ιού από τους οποίους προστατεύουν. Τα εμβόλια περιέχουν μη λοιμογόνα ιόμορφα σωματίδια που αποτελούνται μόνο από το καψίδιο του ιού, δεν αποτελούν ζώντες-εξασθενημένους ιούς και δεν μπορούν επομένως να προκαλέσουν λοίμωξη.
Στόχος του εμβολιασμού είναι η μείωση των νοσημάτων του γεννητικού συστήματος που σχετίζεται με τους αντίστοιχους τύπους HPV. Τα νοσήματα αυτά περιλαμβάνουν τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του πρωκτού, του αιδοίου, του κόλπου, καθώς και τις αντίστοιχες προκαρκινικές αλλοιώσεις.


Επιπλέον, το τετραδύναμο εμβόλιο στοχεύει και στη μείωση της επίπτωσης των οξυτενών κονδυλωμάτων και της θηλωμάτωσης του λάρυγγα.
Υπάρχουν δύο είδη εμβολίων, το τετραδύναμο κατά των HPV 16, 18, 6 και 11, και το διδύναμο εμβόλιο κατά των HPV 16 και 18. Η διάρκεια προστασίας του τετραδύναμου εμβολίου, υφίστανται για μέχρι και 5 έτη μετά τον εμβολιασμό, για το διδύναμο 6,4 έτη μετά τον εμβολιασμό.


Τα HPV εμβόλια είναι καλά ανεκτά από τους λήπτες και μέχρι τώρα δεν έχουν προκύψει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που να αποδίδονται στη χρήση τους.
Στην Ελλάδα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει εισηγηθεί την ένταξη των εμβολίων κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών ως υποχρεωτική για κορίτσια και γυναίκες ηλικίας 12-26 ετών.