3/6/23

Καισαρική τομή

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο φυσιολογικός τοκετός δεν είναι εφικτός...

Καισαρική τομή

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο φυσιολογικός τοκετός δεν είναι εφικτός ή όταν υπάρχει απόλυτη αντένδειξη γι’ αυτόν, τότε προβαίνουμε στην εκτέλεση καισαρικής τομής.

Οι ενδείξεις καισαρικής τομής είναι:

  • Μη πρόοδος του φυσιολογικού τοκετού.
  • Πολύδυμος κύηση.
  • Ανώμαλη προβολή, με συνηθέστερη την ισχιακή.
  • Ανάγκη άμεσης αποπεράτωσης του τοκετού λόγω κινδύνου του εμβρύου ή της επιτόκου.
  • Παθολογικές καταστάσεις της επιτόκου που καθιστούν επικίνδυνο τον φυσιολογικό τοκετό είτε για την ίδια είτε για το κύημα, όπως αυξημένες πιθανότητες μετάδοσης κάποιων ιογενών ή μη λοιμώξεων από τη μητέρα στο νεογνό.
  • Προηγηθείσα καισαρική τομή (πλέον αποτελεί σχετική αντένδειξη, εφόσον προηγηθεί σωστή ενημέρωση του ζευγαριού για τους κινδύνους που ενέχει μια τέτοια απόφαση).

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η επίτευξη «καλού» φυσιολογικού τοκετού, με άριστη έκβαση για τη μητέρα και το κύημα. Διακαής πόθος μας είναι να βιώσει το ζευγάρι τον φυσιολογικό τοκετό ως μια μοναδικά υπέροχη εμπειρία, όπως όντως είναι. Όταν όμως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την αναγκαιότητα της καισαρικής τομής, μετά πάντα από την πλήρη και σωστή ενημέρωση των γονέων, θα πρέπει αυτή να εκτελείται χωρίς δισταγμούς, ώστε να επιτευχθεί το ουσιαστικότερο αγαθό της εγκυμοσύνης: υγιής μητέρα και υγιές νεογνό, άρα ευτυχισμένη και υγιής οικογένεια.