3/6/23

Χλαμύδια, μυκόπλασμα και ουρεόπλασμα

Χλαμύδια, μυκόπλασμα και ουρεόπλασμα είναι...

Χλαμύδια, μυκόπλασμα και ουρεόπλασμα

Χλαμύδια, μυκόπλασμα και ουρεόπλασμα είναι ικανά, μόνα τους ή σε συνδυασμούς, να προκαλέσουν κολπίτιδες. Οι κολπίτιδες αυτές δεν έχουν ειδική συμπτωματολογία, και η ανεύρεση του μικροβιακού αιτίου γίνεται πολλές φορές κατά την πλήρη έρευνα και για άλλους λόγους π.χ. υπογονιμότητα ή αποβολές.

Η θεραπεία είναι ειδική ανάλογα με το αίτιο, χορηγώντας τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση αντιβιοτικά.