3/6/23

Εξωμήτριος (έκτοπος) κύηση

Εξωμήτριος κύηση είναι η κύηση εκείνη κατά την οποία το έμβρυο έχει εμφυτευτεί έξω...

Εξωμήτριος (έκτοπος) κύηση

Εξωμήτριος κύηση είναι η κύηση εκείνη κατά την οποία το έμβρυο έχει εμφυτευτεί έξω από την κοιλότητα του ενδομητρίου. Συνηθέστερες θέσεις εντόπισης είναι η σάλπιγγα καθώς και η ωοθήκη. Η έκτοπη κύηση είναι μια κατάσταση που μπορεί να απειλήσει ακόμη και τη ζωή της εγκύου, κυρίως λόγω αιμορραγίας. Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι ο πόνος. Συχνότατα επίσης οι ασθενείς αναφέρουν ανώμαλη κολπική αιμόρροια, συνήθως μικροαιμορραγίες ή ελαφρά αιμορραγία σε τακτά διαστήματα

Η μέτρηση της β-χοριακής γοναδοτροπίνης στον ορό καθώς και το διακολπικό υπερηχογράφημα κατέστησαν δυνατή την έγκαιρη διάγνωση.

Η θεραπεία είναι φαρμακευτική ή χειρουργική. Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να εφαρμοστεί σε αυστηρά επιλεγμένες ασθενείς, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και χωρίς να μπορούμε πάντα να αποφύγουμε τελικώς το χειρουργείο.