3/6/23

Εξειδικευμένη πλαστική ραφή τομής

Η συρραφή της τομής, σε περίπτωση καισαρικής ή εάν παραστεί ανάγκη περινεοτομής...

Εξειδικευμένη πλαστική ραφή τομής

Η συρραφή της τομής, σε περίπτωση καισαρικής ή εάν παραστεί ανάγκη περινεοτομής σε φυσιολογικό τοκετό, πραγματοποιείται με ειδικά ράμματα και σε συνδυασμό με την κατάλληλη τεχνική ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν αισθητικά αποτέλεσμα.