3/3/23

Ειδική μετεγχειρητική αγωγή προς αποφυγή δύσμορφων ουλών

Εφαρμογή θεραπείας με εξειδικευμένα σκευάσματα ακολουθεί λίγες μέρες...

Ειδική μετεγχειρητική αγωγή προς αποφυγή δύσμορφων ουλών

Εφαρμογή θεραπείας με εξειδικευμένα σκευάσματα ακολουθεί λίγες μέρες μετά την καισαρική τομή.