Προγεννητικός έλεγχος

Ο προγεννητικός έλεγχος αποτελείται από ένα σύνολο εξετάσεων που σκοπό έχει να δώσει τη δυνατότητα στα σημερινά ζευγάρια αναγνώρισης «εγκαίρως» νοσημάτων που μπορεί να φέρει το έμβρυο.


Ο προγεννητικός έλεγχος διακρίνεται σε «έλεγχο ρουτίνας» που αφορά όλα τα ζευγάρια και σε «έλεγχο βάσει ενδείξεων» που αφορά κυήσεις όπου απαιτείται η εκτέλεση τεχνικών για την ανίχνευση συγκεκριμένων νοσημάτων.


Ιδανικό θα ήταν ζευγάρια που προγραμματίζουνε μια εγκυμοσύνη, να υποβληθούν σε κάποιες εξετάσεις, πριν αυτή λάβει χώρα, όπως έλεγχο για αντισώματα Ερυθράς καθώς και αναζήτηση ύπαρξης στίγματος για β-μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία, ώστε να πραγματοποιηθεί και η κατάλληλη προετοιμασία. Σε περίπτωση έλλειψης ανοσίας της γυναίκας ως προς την Ερυθρά, θα πρέπει να εμβολιαστεί, και μετά την παρέλευση 3 μηνών από τη μέρα του εμβολιασμού να ξαναρχίσει τις προσπάθειες σύλληψης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει να έρθει σε επαφή με τον ιό κατά τη διάρκεια της κυήσεως και το έμβρυο να βγει πάσχον από το σύνδρομο της συγγενούς ερυθράς(διανοητική υστέρηση, κώφωση, καταρράκτης).


Τα επόμενα χρόνια αναμένονται εξελίξεις που θα βελτιώσουν τη δυνατότητα παροχής επαρκέστερου προγεννητικού ελέγχου.